NanoVelos

Public Procurement

PLEASE NOTE THAT MOST CALLS  FOR PROCUREMENT ARE PUBLISHED IN POLISH LANGUAGE

 

Warszawa, 27.12.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Niniejszym ogłaszamy wyniki postępowana konkursowego z dnia 16.12.2021 na dostawy pożywek i plastików laboratoryjnych (w tym sterylnych, 96-dołkowych płytek do hodowli w zawiesinie, rękawic nitrylowych, probówek typu “Falcon”, butelek do hodowli adherentnej, itp.) oraz specjalistycznych odczynników do testów LAL. Ze szczegółami można się zapoznać w [PDF].

Warszawa, 16.12.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pożywek i plastików laboratoryjnych (w tym sterylnych, 96-dołkowych płytek do hodowli w zawiesinie, rękawic nitrylowych, probówek typu “Falcon”, butelek do hodowli adherentnej, itp.) oraz specjalistycznych odczynników do testów LAL. Szczegóły zapytania dostępne w pliku w [PDF].

Warszawa, 14.12.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Niniejszym ogłaszamy wyniki postępowana konkursowego z dnia 06.12.2021 na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów. Ze szczegółami można się zapoznać w [PDF].

Warszawa, 06.12.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: 1) Przygotowanie warunków pomiarowych techniką HPLC na podstawie wytycznych, opisanych na stronie 1537 (“Epirubicin hydrochloride injection”) w monografii The United States Pharmacopeia 2018 : USP 41 ; The national formulary 36. 2) Oznaczenie ilościowe (12 próbek), względem jednego punktu kalibracyjnego, zawartości chlorowodorku epirubicyny w próbce, zgodnie z ww. metodą analityczną. 3) Określenie półjakościowe (12 próbek) obecności substancji pobocznych w próbkach, na podstawie względnego czasu retencji, zgodnie z ww. metodą analityczną. 4) Względne oznaczenie ilościowe (12 próbek) zidentyfikowanych substancji pobocznych względem głównego składnika – chlorowodorku epirubicyny w próbkach, zgodnie ww. metodą analityczną. 5) Opracowanie raportu z ww. analiz. Szczegóły dostępne w [PDF].

Warszawa, 30.06.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Niniejszym ogłaszamy wyniki postępowana konkursowego z dnia 22.06.2021 na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów. Ze szczegółami można się zapoznać w [PDF].

Warszawa, 22.06.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów: 1) Usługa analityczna, polegająca na oznaczeniu ilościowym całkowitej zawartości chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy, alaniny w trzech dostarczonych próbkach, inkubowanych w buforze o pH=3. 2) Usługa analityczna, polegająca na oznaczeniu ilościowym całkowitej zawartości chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy, alaniny w trzech dostarczonych próbkach, inkubowanych w wodzie. Szczegóły dostępne w [PDF].

Warszawa, 21.06.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Niniejszym ogłaszamy wyniki postępowana konkursowego z dnia 11.06.2021 na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów. Ze szczegółami można się zapoznać w [PDF].

Warszawa, 11.06.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów: 1) Opracowanie i walidacja metody analitycznej oznaczania całkowitej, procentowej zawartości chlorowodorku epirubicyny w próbce technicznej (bufor pH 3) zgodnie z wytycznymi EMA – ICH Q2 (R1), CPMP/ICH/381/95. 2) Analiza ilościowa – oznaczenie całkowitej zawartości chlorowodorku epirubicyny w trzech próbkach technicznych. Szczegóły dostępne w [PDF].

Warszawa, 12.05.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Niniejszym ogłaszamy wyniki postępowana konkursowego z dnia 04.05.2021 na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów końcowych. Ze szczegółami można się zapoznać w [PDF].

Warszawa, 04.05.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług wraz z opracowaniem raportów końcowych: 1) Analiz ilościowych stężenia trzech substancji: chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy, alaniny w 4 próbkach stałych, według metod dostarczonych przez zleceniodawcę, 2) Analiz ilościowych stężenia chlorowodorku epirubicyny w trzech roztworach buforowych o określonym pH, sporządzonych z dostarczonej próbki stałej. Wykonane zostanie po maksymalnie 10 pomiarów ilościowych, w przedziałach czasowych w trakcie 48 lub 74 godzin inkubacji, w każdym z trzech buforów. Analizy zmian stężenia będą prowadzone w jednej, wybranej temperaturze (z przedziału od 25 do 60 st. C). Szczegóły dostępne w [PDF].

Warszawa, 19.03.2021

Ogłoszenie wyników postępowania

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie usługi polegającej na: walidacji metod analitycznych oznaczenia stężenia chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy oraz alaniny w próbce stałej zgodnie z wytycznymi European Medicines Agency opisanymi w dokumencie ICH Q2 (R1) “Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology”, CPMP/ICH/381/95, oraz opracowanie raportu końcowego zawierającego opis wyników walidacji dla metod oznaczania chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy oraz alaniny – zgodnie z zapytaniem z dnia 10.03.2021 – znajdą Państwo w [PDF].

Warszawa, 10.03.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: walidacji metod analitycznych oznaczenia stężenia chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy oraz alaniny w próbce stałej zgodnie z wytycznymi European Medicines Agency opisanymi w dokumencie ICH Q2 (R1) “Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology”, CPMP/ICH/381/95, oraz opracowanie raportu końcowego zawierającego opis wyników walidacji dla metod oznaczania chlorowodorku epirubicyny, chlorowodorku dodecyloaminy oraz alaniny. Szczegóły dostępne w [PDF] – oferty proszę przysyłać na adres: orders@nanovelos.com lub dostarczyć do siedziby firmy w zamkniętej kopercie – termin składania ofert: 18.03.2021.

Warszawa, 03.02.2020

Ogłoszenie wyników postępowania

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie usługi polegającej na: a) opracowaniu metody oddzielenia wolnej epirubicyny od całkowitej epirubicyny w roztworze, b) opracowaniu i walidacji metody LC-MS do oznaczania wolnej i całkowitej epirubicyny w osoczu szczura, opisanej w [PDF] znajdą Państwo w [PDF].

Warszawa, 14.01.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: a) opracowaniu metody oddzielenia wolnej epirubicyny od całkowitej epirubicyny w roztworze, b) opracowaniu i walidacji metody LC-MS do oznaczania wolnej i całkowitej epirubicyny w osoczu szczura. Szczegóły dostępne w [PDF]. Oferty proszę przysyłać na adres: a.stefanek@nanovelos.com – termin składania ofert: 31.01.2020.

Warszawa, 29.03.2018

Ogłoszenie wyników postępowania

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na rozpuszczalniki do HPLC opisanych szczegółowo w [PDF] znajdą Państwo tutaj [PDF].

Warszawa, 22.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy Państwa do składania ofert cenowych na wzorce analityczne antracyklin i ich zanieczyszczeń opisanych szczegółowo w załączonym pliku [PDF].
Oferty proszę przysyłać na adres: orders@nanovelos.com – termin składania ofert: 06.04.2018 do godziny 12:00.

Warszawa, 20.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy Państwa do składania ofert cenowych na rozpuszczalniki do HPLC opisanych szczegółowo w załączonym pliku [PDF].
Oferty proszę przysyłać na adres: orders@nanovelos.com – termin składania ofert: 28.03.2018.

Warszawa, 19.03.2018

Ogłoszenie wyników postępowania

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na kolumny chromatograficzne [PDF] znajdą Państwo tutaj [PDF].

Warszawa, 27.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na kolumny chromatograficzne [PDF] w terminie do 9 marca do godziny 15:00.

Warsaw, 18.01.2018

REQUEST FOR OFFERS

We hereby look for company, ready to prepare, characterize and deliver 25 g of compound specified in [PDF] file attached. The order is carried out as a part of the project titled: “Development of new cancer therapies based on selective antitumor immunomodulators” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/2015) co-financed by the National Centre for Research and Development and because of the European competitiveness principle. Deadline for submitting offers: 2018-02-02.

Warszawa, 18.01.2018

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na produkty [PDF] znajdą Państwo tutaj [PDF].

Warszawa, 18.12.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prosimy o przygotowanie oferty na produkty, których lista znajduje się w załączniku [PDF] do dnia 9 stycznia 2018 roku – włącznie.
O ile to możliwe, prosimy o zapewnienie niezmienności ofert do połowy lutego 2018.

Warszawa, 11.07.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Praca szuka Chemika Syntetyka – szczegóły dot. rekrutacji
[PDF].

Warszawa, 10.07.2017

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na substancje przeciwnowotworowe
[PDF].

Warszawa, 29.06.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na substancje przeciwnowotworowe
[Baza konkurencyjności].

 Warszawa, 12.06.2017

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na chromatograf cieczowy
[PDF].

 Warszawa, 26.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na chromatograf cieczowy
[PDF],
[Pytania],
[Baza konkurencyjności].

 Warszawa, 08.05.2017

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 1/4/2017 na świadczenie usług rzecznika patentowego
[PDF].

Warszawa, 20.04.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie 1/4/2017 do składania ofert o świadczenie usług rzecznika patentowego
[PDF], [Aktualizacja].

Warszawa, 10.02.2017

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 1/1/2017 (klatki i regał)
[PDF].

Warszawa, 31.01.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na klatki i regał IVC 1/1/2017
[PDF],
[Baza konkurencyjności]

Warszawa, 21.12.2016

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 1/12/2016 (autoklaw)
[PDF] oraz 2/12/2016 (zamrażarka)
[PDF].

Warszawa, 12.12.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na: autoklaw stołowy w ramach zapytania 1/12/2016
[PDF],
[Pytania],
[Baza konkurencyjności]

Warszawa, 12.12.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na: zamrażarkę niskotemperaturową w ramach zapytania 2/12/2016
[PDF],
[Pytania],
[Baza konkurencyjności]

Warszawa, 15.11.2016

Ogłoszenie wyników postępowania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert – czytnik mikropłytek.
[PDF],
[Baza konkurencyjności]

Warszawa, 07.11.2016

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA

Aktualizacja zapytania ofertowego na zakup i dostawę czytnika mikropłytek z pomiarem absorbancji.
[PDF],
[Pytania]

Warszawa, 28.10.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę czytnika mikropłytek z pomiarem absorbancji.
[PDF],
[Baza konkurencyjności]

Warszawa, 04.08.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę degazera przepływowego do HPLC.
[Szczegóły w załączniku]

Warszawa, 03.02.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę analizatora wielkości i ilości cząstek.
[Szczegóły w załączniku]

Warszawa, 26.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wyparki rotacyjnej.
[Szczegóły w załączniku]

Warszawa, 29.07.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę zestawu do syntezy.
[Szczegóły w załączniku]