NanoVelos

Our services PL

PLEASE NOTE THAT OUR SERVICES ARE ALSO PUBLISHED IN ENGLISH VERSION

 

NanoVelos SA oferuje współpracę na różnych obszarach nauki

Dzięki doświadczeniu zespołu NanoVelos SA w tworzeniu systemów podawania leków opartych o nanocząstki oraz doświadczeniu naukowców w swoich dziedzinach, jesteśmy gotowi wykorzystać dla Ciebie nasze laboratoria do testowania farmaceutyków.

Oto niektóre korzyści wypływające ze współpracy z nami:

 • bezpośrednia konsultacja z doświadczonymi chemikami, farmaceutami, biotechnologami
 • odpowiedzialny zespół, którzy jest elastyczny w stosunku do Twoich potrzeb
 • dostosowanie projektu do potrzeb i oczekiwań
 • bogactwo wiedzy technicznej
 • doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych projektów analitycznych i formulacyjnych.

Opracowanie formulacji substancji leczniczych lub suplementów diety

Zespół NanoVelos SA zajmuje się opracowaniem różnych form podania substancji aktywnej, ze szczególnym obszarem zainteresowań związanym z przedłużonym uwalnianiem. Opracowanie formulacji połączone jest z oceną właściwości powstałego produktu (jednorodności produktu, wyglądem, czasem rehydratacji dla produktów liofilizowanych, pH, stabilnością podczas przechowywania).

Oferujemy:

 • dobór i opracowanie najlepszej formy podania substancji aktywnej pod względem czasu i profilu uwalniania, najbardziej adekwatnego do właściwości danej substancji aktywnej oraz drogi jej podania
 • ocenę bezpieczeństwa opracowanego produktu, poprzez analizę jego sterylności
 • opracowywanie pre-formulacji (np. form iniekcyjnych)
 • wykonywanie testów biologicznych in vivo potwierdzających/wykazujących skuteczność danej formulacji.

Analizy zawartości substancji metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zespół NanoVelos SA posiada szeroką wiedzę z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), w tym kolumn chromatograficznych potwierdzoną licznymi szkoleniami.

Oferujemy:

 • oznaczanie zawartości związków metodą HPLC oraz produktów ich degradacji (np. badania stabilności substancji, badania zawartości/jednolitości zawartości substancji czynnych w suplementach diety, badania czystości chromatograficznej surowców, itp.)
 • opracowanie odpowiednich metod analitycznych
 • rozwiązywanie problemów chromatograficznych, pomoc w doborze odpowiednich warunków
 • walidację metod analitycznych.

Syntezy związków

NanoVelos SA zajmuje się opracowywaniem metod syntezy związków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydajność opracowanego procesu i możliwość użycia kompaktowych schematów syntezy.

Oferujemy:

 • syntezy związków na zlecenie wraz z możliwością wstępnej charakteryzacji właściwości fizykochemicznych
 • homogenizacja wysokociśnieniowa (“piston-gap”)
 • mikrofluidyzacja (komora interakcyjna)
 • wytrącanie przeciwrozpuszczalnikowe
 • rozwój techniki suszenia rozpyłowego
 • rozwój techniki liofilizacji (od R&D do półtechniki).

Opracowania merytoryczne

NanoVelos SA to zespół specjalistów posiadających udokumentowaną wiedzę z zakresu chemii i technologii chemicznej, farmacji, biologii, biotechnologii i nanotechnologii. Szeroka wiedza zespołu pozwala na profesjonalne przygotowanie opracowań merytorycznych i opinii eksperckich dotyczących rozwiązań z zakresu life science, drug development, drug delivery, cell culture, chemical synthesis, itp.